Új jelszó kérése

Kategóriák

Hírlevél

Termékajánló

TOP termékek

Házhozszállítás

KIEMELKEDŐEN ALACSONY SZÁLLÍTÁSI DÍJAKAT ALKALMAZUNK!

Megrendelése ellenértékének a számlánkon történő jóváírását követően (ha utánvéttel rendelte, akkor a visszaigazolásunkat követően) 1-5 napon belül futárszolgálatnak adjuk át csomagját, melyről email-ben értesítést küldünk.

Utánvéttel rendelés esetén a kiegyenlítés a futárnál történik.

Fizetési megoldás

Partnereink

ÁSZF

1. az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a gyogypiac.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételét biztosító Gyógypiac.Hu Kft /Cím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 46. Cégjegyzék szám: 01-09-925306 Adószám: 14902819-2-42 EU adószám: HU14902819/ (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Szolgáltató, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás a gyogypiac.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgátatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szogáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a vállalkozás azaz a Szolgáltató és a vásárló azaz a Felhasználó közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

2. Az ÁSZF lényeges tulajdonságai

2.1. A webáruház üzemeltetőjének (Szolgáltató) elérhetősége és adatai ITT találhatóak.

2.2. A Szolgáltató által a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások, a webáruház termékei közötti böngészés, a termékek illusztrációinak és műszaki paramétereinek megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, aki az ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékek listáját és a vásárolni kívánt termékek mennyiségét. 

2.3 A Felhasználó 2.2. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi. A Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a vásárlási folyamatot tetszőleges időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: kosár) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

2.4 A Felhasználó a honlapon elhelyezett a „Megrendelem” gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni. A megrendelés során a regisztrált felhasználók a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókot e-mail címükkel és felhasználói jelszavukkal azonosítják.

2.5. A regisztráció során megadott jelszót a Felhasználó köteles titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Üzemeltető nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt

2.6. A honlap egyes szolgáltatásai regisztráció nélkül is megrendelhetőek. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéhez köteles a Szolgáltató által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot a Szolgáltatónak elküldeni. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre a Szolgáltató a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi. Amennyiben a Felhasználó az űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, a megrendelés visszaigazolása során a teljesítés feltételeiről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót, aki az Üzemeltető által küldött levélben található linkre kattintással, olvasási visszaigazolást küldhet. A megrendelés Szolgáltató részéről történő visszaigzolásával a szerződés létrejön. A Felhasználó részéről küldött olvasási visszaigazolás csak a vásárlási folyamat azonosítását segíti, nem feltétele a termék kiszolgálásának.

2.7. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Szolgáltató elküldi a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Felhasználónak. Felhasználó az "Információk" menüpontban található elérhetőségeken kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződés és a kapcsolattartás nyelve a magyar. A termékoldalakon található termék leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden teljes körű információt. Gyógyászati segédeszközök megrendelése esetén a honlapon és a termék használati útmutatójában közölt terápiás hatások nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot és haználati utasítást. Gyógyászati segédeszközök használata esetén kérdezze kezelőorvosát és a Gyógypiac.hu Kft elérhetőségein tájékoztatást nyújtó, gyógyászati segédeszköz forgalmazó képesítésű munkatársakat!

 

 

 

 

 

3. A honlapon folytatott tevékenység
 • gyógyászati segédeszközök használatával és terápiás hatásaikkal öszefüggő tájékoztató anyagok közzététele
 • gyógyászati segédeszközök csomagküldő kiskereskedelmi forgalmazása
 • sportsérülések kezelésére és megelőzésére szolgáló eszközök on-line értékesítése
 • fitness termékek webáruházból történő kiszolgálása sportolóknak
 • gyógynövények és ásványok hatóanyagaival, terápiás hatásaival összefüggő tájékoztatók
 • mosó és tisztítószerek forgalmazása allergiás betegeknek
 • élelmiszerek csomagküldő kiskereskedelme ételintoleranciás betegeknek
 • életminőséget javító termékek forgalmazása kismamáknak és kisbabáknak
4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség, jótállás, szavatosság

4.1.1. Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a rendelt termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés elmaradásáért, ha a vállalt szállítási határidőtől eltérés olyan körülmények következtében állt elő, amelyekre az Üzemeltetőnek nincs ráhatása vagy csupán a Felhasználó által fizetettt szállítási díjon felüli kiadások mellett befolyásolhatja azokat.

4.1.2. A Szolgáltató nem válal felelősséget az általa viszonteladóként forgalmazott termékekre a gyártói megfelelőségi nyilatkozatban vagy a magyarországi forgalomba hozó (importőr) által közölt tájékoztatókban, használati útmutatóban vagy a termékpromóció során a terápiás hatásokban feltüntetett hibák és hiányosságok után.

4.1.3. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak a 151/2003. (IX. 22.) Korm, rendelet Mellékletében rögzített tartós használati cikkekre vonatkozik. A rendelet megtalálható ITT . A kötelező jótállás időtartama – a jogszabály mellékletében felsorolt körbe tartozó termékek esetén – 1 év vagy az Üzemeltető honlapján közölt, a gyártó vagy importőr által válalt kiterjesztett jótállás ideje.

4.1.4. A Fehasználónak jogában áll panaszt tenni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását az Üzemetető felé e-mailben vagy telefonon az Információk oldalon fellelhető elérhetőségeken. A panaszt a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.

4.1.5. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén jótállás vagy szavatossági igény nem érvényesíthető.

4.1.6. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető A Felhasználó minőségi kifogással élhet amennyiben a leértékelés oka nem az Üzemeltető által a termék promóciója során a vásárlás előtt közölt minőségi hiba.

4.1.7. Üzemeltető a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a Felhasználó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a kiszolgált termék megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően Üzemeltető rögzíti a szavatossági igényre adott válaszát. 

4.2  Elállási jog 

4.2.1. A Felhasználó a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

4.2.2. A Felhasználó (Fogyasztó) a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4.2.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
4.2.4. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megfizetését.
4.2.5. Az elállás nem gyakorolható a joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően a Felhasználó csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza az Üzemeltetőhöz. Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket a Felhasználó olyan hibával kívánja átadni, amelyért a Szolgáltatót sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli.
4.2.6. Nem vonatkozik az elállási jog a következő termékekre, ha azokat a vevő kibontotta és használatba vette:

 • higiéniai termékek (pl. borotvák, epilátorok, fogkefék stb).
 • egyszer használatos gyógyászati és/vagy ápolási segédeszközök (pelenkák, tesztcsíkok, ujjbegyszúró lándzsák, stb)
 • élelmiszerek

4.3. Fogyasztói jog érvényesítés helye

4.3.1. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
4.3.2. Fogyasztói panasz belelentésének módja írásban az Üzemeltető hivatalos elérhetőségein. Elelérhetőségek ITT

4.3.3. Fogyasztói Jogvita esetén Felhasználó a Szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes Budapesti Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken:
Budapesti Békéltető Testület 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31

4.3.4. A békéltető testületi tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a Felhasználónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye,
annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól. 

4.4. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. 

 Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. 

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

5..3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével még nem jön létre. 

A Szolgáltató a megrendelés érkezését visszaigazoló automatikus üzenetet követőenl küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. Számla

A Szolgáltató a vásárlásról papíralapú számlát állít ki amelyet az áru átadásakor (a használati útmutató, jótállási jegy, számla illetve egyéb, a forgalomba hozatalhoz szükséges bizonylatokkal együtt) az áruval összecsomagolva bocsát a Vevő rendelkezésére.

Amennyiben a Felhasználó az egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie illetve lehetőség van egy rendelésen belül, több vásárló nevére történő számlázásra. Ebben az esetben a megjegyzés rovarban a Megrendelőnek előzetesen kell a Megrendelőtől eltérő számlázási adatokat és a számlázandó tételeket közölnie.

5.5. Fizetés

5.5.1. Előre utalás

A megrendelést visszaigazoló e-mailben Üzemeltető megküldi az átutaláshoz szükséges adatokat. Szolgáltató számláján történő jóváírást követően az áru átvehető személyesen vagy házhoz szállítással történő rendelés esetén átadásra kerül a futárszolgálatnak.

5.5.2. Utánvét

Utánvéttel történő megrendelés esetén  Szolgáltató a megrendelés visszaigazolása után átadja a rendelt terméket és a számlát a futárszolgálatnak. Felhasználó a futárnak készpénzben fizeti az áru és az utánvéttel történő szállítás ellenértékét.

5.5.3. Készpénzzel a helyszíni átvétel során

A termék átvételekor (Szolgáltató székhelyén: Bp., XV. Klebelsberg Kunó u. 46. sz alatt vagy Budapest belvárosában az eLogisztika VI. Podmaniczky út 43. sz. alatti Csomagátvételi Ponton) készpénzzel egyenlíthető ki a megrendelt áru ellenértéke.
Székhelyen történő áruátvétel esetén Szolgáltató telefonon időpontot egyeztet a Megrendelővel (Felhasználóval) az áru átadásáról. A Csomagátvételi Pontra szállításról e-mail értesítőt küld a Szolgáltató. Csomagátvételi Ponton nyitvatartási időben bármikor átvehető az áru. (H-12-18 h, Kedd-Péntek: 10-18 h )
Csak az előzetesen megrendelt és visszaigazolt terméket lehet ilyen módon kifizetni és átvenni.

5.6. Átvételi lehetőségek, Szállítás

5.6.1. Futárszolgálattal történő kézbesítés a Felhasználó által megadott címre

Szolgáltató csomagkézbesítő partnere a MédiaLOG Logisztikai Zrt.

Kiszállítás munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között.

Felhasználó részére a csomag futárszolgálatnak történő átadásáról a Szolgáltató e-mailt küld. 

Abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit a futárszolgálat munkatársa a megrendelés során megadott telefonszámon értesíti a Felhasználót és egyezteti a 2. kézbesítés időpontját.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap.

5.6.2. Személyes átvétel munkaidőn kívül 

Személyes átvétel történhet a Szolgáltató 1158 Budapest, Klebelsberg Kuno u. 46. alatti székhelyén, munkanapokon 18-20 óra között vagy hétvégén.

Csak előzetesen megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt terméket lehet ilyen módon átvenni.

5.6.3. Személyes átvétel napközben 

Személyes átvétel történhet a Szolgáltató Budapest, XIII. kerületben a Duna Plázánál lévő csomagátvételi helyen.

Csak előzetesen megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt terméket lehet ilyen módon átvenni.

5.6.4. Személyes átvétel a Csomagátadó Ponton

Csomagátadó Ponton készpénzzel történő kiegyenlítéssel vagy előre utalás alapján vehető át az áru. 
Megrendelés státusza módosításra kerül amikor a csomag átvételi pontra a rendelt termék kiszállításra kerül, melyről Szolgáltató e-mail értesítést küld. Ezt követően Felhasználó 5 munkanapon belül
 veheti át megrendelését az alábbi címen:

eLogisztika - Budapest VI., Podmaniczky u. 43. Nyitva tartás: Hétfő: 12-18, Kedd-Péntek 10-18 h-ig.

Csak előzetesen megrendelt és Szolgáltató által visszaigazolt terméket lehet ilyen módon átvenni.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Elállás esetén, a Vállalkozás által  alkalmazott eljárás megfelel a 45/2014-es Kormányrendeletben meghatározott előírásoknak. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában - kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló választása szerint, az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Kellékszavatossági igény érvényesítés határideje:

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2 év.

Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Gyógypiac.HU Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a Vásárló. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vásárló.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 Kormányrendelet alapján, az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű 10000 Ft bruttó vételár feletti újonnan vásárolt gyógyászati segédeszközök és készülékek értékesítése során a Vállalkozás jótállásra köteles. A jótállási idő 1 év. A gyártó által önként vállalt kiterjesztett jótállás esetén 1 évet meghaladó is lehet a jótállás, amennyiben a termék tájékoztatóban vagy a termék használati útmutatójában a Szolgáltató erről előzetesen tájékoztatja a Vásárlót. 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Panaszkezelés

8. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

8.1. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: GYÓGYPIAC.HU Kft

Levelezési cím: 1158 Budapest, Klebelsberg K. u. 46.

Telefonszám: +3630 951-4117

E-mail cím: info@gyogypiac.hu

8.2. Szolgáltató (a Gyógypiac webáruház üzemeltetője) a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

8.3. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát, a székhelyén vagy telephelyén személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

8.4. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

8.5. Minden egyéb esetben Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Szolgáltató egyedi azonosítóval lát el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

8.6. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében e-mailben történő válasz elküldését, illetve a Felhasználó (Vásárló) kifejezett kérésére a kinyomtatott válasz levél postára adását jelenti.

8.7. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az  elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Amennyiben a Felhasználó, vagy a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató (Gyógypiac.HU Kft) részéről történt panasz kezelésének módjával vagy a panasz elutasításra kerül, a Felhasználó a panasz jellegétől függően az alábbi Hatósághoz, Hivatalokhoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonos ügyfélszolgálaton tájékoztatás kérhető:

 • a benyújtott beadvány vizsgálatának állásáról;

 • a Hatóság eljárásainak szabályairól;

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) általános rendelkezéseiről.

Egy konkrét adatkezelésre vonatkozóan telefonon feltett kérdések az adatkezelés részleteinek és dokumentációjának ismerete nélkül telefonos ügyfélszolgálat keretében általánosságban sem válaszolhatóak meg, illetve a teljes adatkezelési tevékenység auditon kívüli áttekintése és az azzal kapcsolatos tanácsadás az Infotv. 38. §-a alapján nem tartozik a Hatóság feladatkörébe. A Hatóság legfeljebb egy-egy, jogértelmezést igénylő kérdésben írásban előterjesztett beadványra válaszolva tud az Infotv. alapján írásban iránymutatást adni.
Az ügyfélszolgálati munkatárs a telefonos ügyfélszolgálat során csak a fenti korlátok között tud rendelkezésre állni.
Ügyfélszolgálati idő: kedd és csütörtök 9:0012:00 és 13:0016:00 óra között.
Személyes ügyfélfogadás kérhető: 
Felhívjuk a figyelmet, hogy SZEMÉLYES ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban tud a Hatóság lehetőséget biztosítani. Személyes ügyfélfogadás során 
 a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét  panaszbejelentés benyújtására van lehetőség. Időpontot egyeztetni ügyfélszolgálati napokon, kedden és csütörtökön 9:0012:00 és 13:0016:00 óra között a következő telefonszámon lehetséges: +36 (1) 391-1400. 

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

 

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Récsányi Ilona

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Telefonszám: +36 76 795 710,
Telefax: +36 76 795 721
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 12.00 és 12:30 - 15:00
pénteken 8.00 – 12.00

 

Baranya Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Kerner Helga

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet
Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 315.
Telefonszám: +36 72 795 398
Telefax: +36 72 332 005
E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Pethő Hajnalka Katalin

Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 284.
Telefonszám: +36 66 546 150,
Telefax: +36 66 546 140,
E-mail: fogyved@bekes.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hétfő / Szerda / Péntek: 8:00-12:00
Kedd és Csütörtök: 12:00-16:00
 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető-helyettes: Horváthné Szendrei Szilvia

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:589
Telefonszám: +36 46 506 071,
Telefax: ----
E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 14.00

 

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr Bobál Pál,
Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

Hatósági Tanácsadó Iroda:                    

 • Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Péntek: 10.00-12.00

 • telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
Pénteken:09.00-13.00                                                                                                                                                                                                                                          

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

 • Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 • telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken: 09.00-13.00     

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Petrik Sándor

Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail:fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu


Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőn 8.00 – 17.00
keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

 

Fejér Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: Schneider Istvánné
Osztályvezető:  dr. Czifra-Szabó Judit

Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626,
Telefax: +36 22 501 627
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu
 

Nyitvatartás:

hétfőn, szerdán: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.30
pénteken 8.00 – 12.00

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: dr. Hajdu Klára

Cím: 9021 Győr, Türr István út 7.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 795 950, +36 96 795 951
Telefax: +36 96 795 955
E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 13.00

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: dr. Molnár Péter

Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.
Telefonszám: +36 52 533 924,
Telefax: +36 52 327 753
E-mail: muszakifogyved@hajdu.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

 

Heves Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes:  Lánchidi Csilla

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 8.
Telefonszám: +36 36 515 598, +36 36 515 469,
Telefax: +36 36 323 587
E-mail: fogyved@heves.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 13.30

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Lipták Gergely

Cím: 5000 Szolnok, Indigóház u. 8.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 101.
Telefonszám: +36 56 513 336,
Telefax: ---
E-mail: kh.mefv@jasz.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 14.00

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: dr. Bures Gabriella,
Osztályvezető: Turza Gábor

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf: 1607.
Telefonszám: +36 34 309 303,
Telefax: +36 34 309 302
E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00
pénteken 7.30 – 13.30

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető: Szomszéd Tamás,
Osztályvezető: Kolosiné dr. Lászlók Anett

Cím: 3100 Salgótarján, Mérleg út 2.
Postacím: 3101 Salgótarján, Pf.: 308.
Telefonszám: +36 32 511 116
Telefax: +36 32 511 118
E-mail: fogyved@nograd.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 13.30

 

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 661.
Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978,
Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
pénteken 9.00 – 13.00

 

Somogy Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető: Brantmüller Zsoltné

Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Telefonszám: +36 82 510 868,
Telefax: +36 82 510 661
E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Bakó Zsolt

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, PF: 299.
Telefonszám: +36 42 500 694,
Telefax: +36 42 504 398
E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

 

Tolna Megye Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Foltin Gyula

Cím: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.
Postacím: 7100 Szekszárd, PF: 127
Telefonszám: +36 74 510 414,
Telefax: +36 74 999 103
E-mail: fogyvedelem@tolna.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00

 

Vas Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédeli Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Szilágyi Ildikó

Cím: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Postacím: 9701 Szombathely PF. 29.
Telefonszám: +36 94 505-220, +36 94 505 219,
Telefax: +36 94 506 984
E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Roxer Egon

Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
Postacím: 8210 Veszprém, PF: 2184
Telefonszám: +36 88 550 510,
Telefax: ------
E-mail: vemkh.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

Nyitvatartás:

hétfőtől szerdáig: 8.00 – 16.00
pénteken 8.00-13.30-ig.

 

Zala Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Molnár Sándor

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: +36 92 510 530,
Telefax: +36 92 510 641
E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

 

Amennyiben a Felhasználó (Vásárló, Fogyasztó) úgy dönt, hogy fogyasztóvédelmi sérelmét békéltető testület közreműködésével kívánja rendezni, akkor az első lépésként vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes testülettel. Területileg illetékes a Vállalkozás székhelye vagy a Vásárló lakcíme szerinti Békéltető Testület, a Vásárló döntése szerint.

Területileg illetékes Békéltető testületek elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
(76) 501-525, (76) 501-500
bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
(72) 507-154
bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
(66) 324-976, 446-354, 451-775
bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
(46) 501-091, 501-870
kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
(1) 488-2131
(1) 488-2186
bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
(62) 486-987
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
(22) 510-310
fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/a.
(96) 520-217
bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
(52) 500-749
info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
(36) 416-660/105
hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
(56) 510-610
kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
(34) 513-010
kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
(32) 520-860
nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
(1)-474-7921

Somogy Megyei Békéltető Testület
7400 Kaposvár, Anna utca 6.
(82) 501-000
skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
(42) 311-544, (42) 420-180
endrediemese@invest.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
(74) 411-661
kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
(94) 312-356
vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Budapest u. 3.
(88) 429-008
vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
(92) 550-514
zmkik@zmkik.hu

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy internetalapú platformot azoknak a fogyasztóknak akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. 
Ez a honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre. 

A honlap elérhetősége:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

9. Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a gyogypiac.hu  weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő (továbbiakban a Gyógypiac.HU Kft munkatársai) rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. 

Adatok

A portál szolgáltatásai regisztráció nélkül vagy az önkéntes regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során a portál az alábbi adatokat kezeli:

 • e-mail cím
 • választott jelszó
 • telefonszám
 • mobiltelefonszám
 • lakóhely (megye megjelölésével)

Regisztráció nélkül történő vásárlás során a portál a Vásárló által megadott, a számla kiállításához az ÁFA törvény 169. §-a alapján kötelezően előírt tartalmi  adatokat valamint az áru szállítása illetve a vásárlás folyamatában keletkező váratlan eseményekról a vásárló tájékoztatása érdekében használt telefon és e-mail elérhetőségeket kezeli. Regisztráció nélkül történő vásárlást követően a Vállalkozás NEM használhatja marketing célú megkeresésre a Vásárló által megadott elérhetőségeket.

Az összegyűjtött adatokat a Vállalkozás on-ine és offline formában is tárol(hat)ja.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot, például a Vásárló egészségügyi  nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül a tanácsadóknak üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános egészségügyi problémák leírására, abból a célból, hogy azokra a tanácsadók egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség. Az Adatkezelő és a mindenkori  tárhely-szolgáltató az egyének védelméről a személyes adatok gépi gépi feldolgozásáról szóló 1998 évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXI. törvény előírásait betartva működik.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

10. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

Üzemeltető jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

10.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

10.3. Adatvédelmi szabályzat

Az Infotv 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásai alapján a Szolgáltató nem kötelezett belső adatvédelmi szabályzat készítésére. Szolgáltató a Felhasználók adatait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előírásainak megfelelően kezeli.

10.4. Adatvédelmi nyilvántartási szám

Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-79552/2014

11. ÁSZF hatályba lépése ideje

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. november 17.

Webáruház készítés